Allmänt, Göteborg, Val 2022

Jämställdhet för Göteborgs bästa

Centerkvinnorna i Göteborg driver politik för ökad jämställdhet i staden. Vi anser att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, därför vill vi

 • att staden aktivt arbetar för att främja ett jämställt näringsliv.
 • att fler utrikesfödda kvinnor ges möjlighet att försörja sig själva genom riktade insatser.
 • att försörjningsstöd betalas ut till båda parter i ett förhållande om båda ansökt och beviljats försörjningsstöd.
 • att hedersrelaterat våld och förtryck motarbetas, att barn ska veta hur man kan söka hjälp och utsatta ska få skydd och stöd utifrån behov
 • att staden samordnar verksamheter för små barn och föräldrar i fler familjecentraler.
 • att det satsas lika mycket på flickor och pojkars idrottande.
 • att skattemedel inte går till organisationer som undergräver demokratiska principer, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Män som slår ska aldrig komma undan, därför vill vi

 • att de kvinnojourer som finns i kommunen ska få långsiktiga avtal och trygg finansiering så att deras livsviktiga arbete kan fortsätta
 • att staden säkerställer skyddat boende inom ett dygn från att anmälan inkommer eller från det att våldet upptäcks.
 • att det byggs fler bostäder och att våldsutsatta ges förtur till bostäder inom allmännyttan.
 • att principen om Huskurage införs i alla kommunala bostadsbolag och att privata bostadsbolag ska uppmuntras att införa densamma.
 • att all personal inom vård- och omsorgssektorn får kunskap och utbildning om sexualbrott, våld mot barn och våld i nära relation.
 • att staden har en enhet med särskild kompetens om våld i nära relation.
 • att alla som utsatts för prostitution och människohandel får rätt stöd och vård.

Våra kandidater

 • Emina Music, 34 år, beräkningsingenjör
 • Katarina Lundin, 57 år, ekonom
 • Irene Nettéus, 51 år, affärsutvecklare
 • Elise-Marianne Åberg, 39 år, fundraiser
 • Karin Östring Bergman, 51 år, ingenjör
 • Eva Palmgren, 57 år, affärscoach och konsult, egenföretagare
 • Azra Azari, 37 år, arbetsmarknadshandläggare
 • Didar Zuta, 53 år, marknadsekonom
 • Karin Styrén, 46 år, egenföretagare
Annons