Om bloggen

Bloggen drivs av styrelsen i Centerkvinnorna Göteborg

Om inte annat anges är idéer, åsikter och tankar som uttrycks i inläggen skribentens egna.

Inlägg med Centerkvinnorna Göteborg som avsändare är Centerkvinnorna Göteborgs officiella hållning.

Syftet med bloggen är att belysa aktuella jämställdhetsfrågor och individer som är intressanta utifrån ett liberalt jämställdhetsperspektiv. I bloggen kommer vi regelbundet att rapportera om Centerkvinnornas engagemang för jämställdhet och frihet. Vi kommer även att bevaka olika händelser och event.

Aktuella skribenter:

Karin Östring Bergman
Emina Music
Amanda Hoffström
Lina M Eriksson
Kari Kapla