Om bloggen

Bloggen drivs av styrelsen för Centerkvinnorna i Göteborg

Om inte annat anges är idéer, åsikter och tankar som uttrycks i inläggen skribentens egna.

Inlägg med Centerkvinnorna Göteborg som avsändare är Centerkvinnorna Göteborgs officiella hållning.

Syftet med bloggen är att belysa aktuella jämställdhetsfrågor och individer som är intressanta utifrån ett liberalt jämställdhetsperspektiv. I bloggen rapporterar vi om Centerkvinnornas engagemang för jämställdhet och frihet. Vi bevaka även olika händelser och event.

Aktuella skribenter:

Karin Östring Bergman