Allmänt, Göteborg, Val 2022

Jämställdhet för Göteborgs bästa

Centerkvinnorna i Göteborg driver politik för ökad jämställdhet i staden. Vi anser att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, därför vill vi att staden aktivt arbetar för att främja ett jämställt näringsliv. att fler utrikesfödda kvinnor ges möjlighet att försörja sig själva genom riktade insatser. att försörjningsstöd betalas ut till båda parter i ett… Fortsätt läsa Jämställdhet för Göteborgs bästa

Allmänt, Göteborg, Val 2022

Jämställdhet för Göteborgs bästa!

Kommunalt jämställdhetspolitiskt program Centerkvinnorna i Göteborg är en feministisk organisation som aktivt verkar för jämställdhet i samhället och i Centerpartiet i Göteborg genom att opinionsbilda och utbilda kring samhällsfrågor och jämställdhet. Med stöd och utbildning arbetar vi för att fler kvinnor ska ta plats på ledande positioner i samhället och inom Centerpartiet i Göteborg. Systerskapet… Fortsätt läsa Jämställdhet för Göteborgs bästa!