Hälso- och sjukvård

Kvinnor ska få lika bra vård som män

Annie Lööf presenterade idag Centerpartiets förslag om en mer jämställd vård. Förslagen är helt i linje med vad Centerkvinnorna i Göteborg arbetar för; kvinnors hälsa, jämställd vård och forskning på kvinnosjukdomar.

  • Inrätta ett nationellt forskningsprogram på tio år som ska uppmuntra forskning om sjukdomstillstånd som drabbar kvinnor.
  • Arbeta långsiktigt kring att analysera ojämställdhet inom hälso- och sjukvården i Sverige, utifrån kön och genus, genom Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
  • Svensk sjukvård ska ha ett genusmedicinskt perspektiv inom hela hälso- och sjukvårdssektorn. Från minsta vårdcentral till största universitetssjukhus.
  • Inför ett krav på fysioterapeutisk kompetens om kvinnors hälsa vid eftervården efter förlossningen.

Pressmeddelande, intervju, rapport, Annie Lööf

Annie Lööf