Dagens profil, Internationella kvinnodagen

Dagens kvinna, Christina Rogestam

Idag den 8 mars 2021 så har Centerkvinnorna i Göteborg valt att utse Christina Rogestam till dagens kvinna. Christina är dagsaktuell som medförfattare till boken Att ge upp har inte övervägtsGöteborgskvinnor i rörelser, redigerad av Lisbeth Stenberg, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Boken lyfter de många viktiga frågor som kvinnorörelser i Göteborg drivit under de senaste 100 åren. I boken kan man läsa om allt från att den kvinnliga rösträtten blev verklighet år 1921 till frågor om jämställda löner och pensioner som är högaktuella idag.

Christina har hållit i pennan för den del av boken som berör det arbete och engagemang som Centerpartiets kvinnoorganisation i Göteborg genomfört. Frågan om att bli medförfattare fick Christina av gruppen som var ansvariga för de politiska kvinnorörelserna. Arbetet med att skriva en del av boken har inneburit en hel del forskande på regionarkivet i gamla artiklar, protokoll m.m. Det arbetet gjordes huvudsakligen av Kitt Rehn-Magnusson och Eva Eidem.

Det mest intressanta med att skriva boken har varit att få en överblick av den stora samhällsförändringen som ägt rum under de senaste 100 åren. Och hur Centerpartiets kvinnoorganisation har varit i framkant med att ta tag i de frågor som är viktiga för kvinnor, först på landsbygden och sen som helhet. Man har flyttat med utvecklingen och partiet från landet till städerna. Mest givande för Christinas del var att återknyta till Centerkvinnorna och att arbeta tillsammans med Kitt och Eva. Tio år som distriktsordförande på 60-och 70-talet har satt sina spår.

Från början kommer Christina från Linköping, där hon växte upp i en politiskt intresserad och engagerad familj. Pappan var kommunfullmäktiges ordförande i den lilla landsortskommunen på 40–50-talet. Efter ett år utomlands började Christina att studera sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap vid Göteborgs universitet. I parallell med studierna så var Christina även aktiv inom Centerstudenternas organisation, där hon i mitten av 60-talet också var med i förbundsstyrelsen.

Därefter var det politiska engagemanget ett faktum. Hon hade förmånen att arbeta nära Torbjörn Fälldin när han var statsminister och hon har även representerat Centerpartiet för Göteborg i Riksdagen under 3 perioder. Under 1980-talet arbetade Christina aktivt med en hel del kvinnofrågor. Bland annat så ledde hon en utredning som lyfte vikten av reform för att hemmaarbetet relaterat till barnomsorg skulle bli pensionsgrundande. Det var på den tiden som Karin Söder var socialminister. Reformen genomfördes och tack vare den så är kvinnors pensioner något bättre idag än vad de annars skulle ha varit. Frågan om kvinnors pensioner är även något som Christina engagerat sig i på senare år. Idag är 75% av alla de som har den lägsta pensionen, så kallad garantipension, kvinnor. Endast 25% är män.

Christina berättar att under 60–70-talet så var den sociala verksamheten inom Centerkvinnorna ett väldigt viktigt sätt för kvinnor att komma ut utanför hemmet.

Man träffades då regelbundet, ca 1–2 kvällar per månad. Månadsmötena var även viktiga i funktionen för att skapa en gemenskap och drivkraft att samlas kring viktiga frågor, såsom exempelvis barnomsorg och jämställda löner. Man gick ofta på studiecirklar om kvinnors löner och även bokcirklar var viktiga inslag i kvinnorörelsen. På den tiden så var de viktiga frågorna att kvinnor skulle få semester och barntillsyn för att få möjlighet att komma ut utanför hemmet. Idag, när nästan alla är utanför hemmet och arbetar, får de allra flesta den sociala aspekten av att engagera sig i en verksamhet till stor del tillgodosedd på jobbet. Idag är det istället de politiska frågorna som är premierade över den sociala verksamheten. Och det är en naturlig utveckling.

Men den största skillnaden mellan då och nu ser Christina i kvinnors deltagande i arbetslivet, vilket barnomsorgsreformerna har möjliggjort. Det är den väldigt stora förändringen som har hänt.

Men det finns mycket kvar att göra tillägger hon. På lönesidan så har det hänt en hel del, men inte tillräckligt. Varje generation med kvinnor måste ta fajten om kvinnors rättigheter och kämpa för jämställdhet i alla delar av samhället.

Dessvärre torde det ta ytterligare många år innan vi har jämställda löner och pensioner, samt har fått bort våld i nära relationer. Centerkvinnorna har fortfarande stora utmaningar framför sig!

En reaktion till “Dagens kvinna, Christina Rogestam”

Kommentarer är stängda.