Göteborg, Val 2018

Vinstförbud är anitfeministiskt!

Vi vill att kvinnor ska ha betalt hela dagen och för alla timmar. Att kvinnor arbetar i stort sätt gratis under jour är förkastligt. Gratis jourtimmar förekommer inte inom mansdominerade sektorer, men är regel mer än undantag inom kvinnodominerade sektorer.

Nu vill regeringen försämra villkoren och förutsättningarna ytterligare för anställda och företagare inom vård och omsorg. Det vinstförbud som regeringen föreslagit är antifeministiskt! Företag som bygger sjukhus får göra hur stora vinster som helst utan att nya lagar skrivs, men de som driver enskilda vårdcentraler eller förskolor, de ska straffas så till den grad att de måste stänga ner.

Istället för att motarbeta och straffa kvinnor som driver företag eller arbetar inom vård, omsorg och skola borde regeringen, precis som vi, ägna sig åt att säkerställa vårdens viktigaste resurser. Våra sjuksköterskor till exempel. Av alla med svensk sjuksköterskeexamen är 88% kvinnor. Sjuksköterskorna lämnar i hög utsträckning vården, många som är kvar arbetar deltid, inte för att de vill, utan för att heltid är för slitsamt. Vi måste ge sjuksköterskorna förutsättningar att stanna i vården, då krävs bättre arbetsförhållanden och högre löner. Genom att bland annat komplettera vården med vårdbiträden, kan sjuksköterskorna få tid att fokusera på sina patienter, bättre nyttja sin medicinska kompetens och påverka sin arbetssituation. En specialistutbildning ska vara ett steg uppåt i karriären och ge bättre lön, så är det inte alltid idag.

En mångfald av arbetsgivare att välja mellan är viktigt för sjuksköterskorna. Vårdföretagarnas undersökning visar att en bättre arbetsmiljö, möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och lönen är anledningar till varför många sjuksköterskor väljer en privat arbetsgivare. Att i det läget ge offentliga aktörer monopol är galenskap.

vinter3.jpg

Karin Östring Bergman, ordförande för Centerkvinnorna i Göteborg och riksdagskandidat  (#4) samt #10 på regionlistan och #11 på kommunlistan