EU, Göteborg

Nästa viktiga värderingsval

Den 25 februari hade Centerkvinnorna i Göteborg årsmöte. Kvällen inleddes med ett inspirerande samtal med riksdagsledamot Rickard Nordin om aktuell politik och Rickards syn på feminism och jämställdhet. Under årsmötet valdes styrelsen för det nya verksamhetsåret med Karin Östring Bergman i spetsen som ordförande. Då diskuterades bland annat årets kommande val till Europaparlamentet, som Centerkvinnorna ser som ännu ett viktigt värderingsval.

I valet 2018 gav Centerrörelsen röst åt jämställdhetsfrågorna och stod stadigt upp mot de krafter som vill inskränka kvinnors fri- och rättigheter.

– Det är uppenbart att Centerkvinnorna behövs. I Centerrörelsen bidrar vi med kompetenta kandidater, spjutspets inom jämställdhetsfrågorna och medlemmar som är riktiga kampanjrävar både på nätet och i det personliga mötet. Men vi bidrar också till en friare jämställdhetsdebatt genom att vara en stark röst för liberal feminism, både när det är skarp valrörelse och i vardagen, säger Sofia Jarl förbundsordförande i Centerkvinnorna.

I maj ska vi rösta fram Sveriges representanter i Europaparlamentet. EU-samarbetet r mer relevant idag än på mycket länge. Behovet av en stark gemenskap, byggt på samarbete, samförstånd och frihet, är stort. I takt med att auktoritära, nationalistiska och populistiska krafter sveper över världen, krafter som vill inskränka kvinnors fri- och rättigheter, måste EU visa att en annan väg är möjlig.

– Varje dag är Centerkvinnorna en viktig lokal kraft för jämställdhet. Men i den valrörelse som väntar måste vi visa att vårt systerskap inte känner några landgränser. Vi ska synliggöra alla kvinnors rätt till sin egen kropp och att det finns länder i Europa där aborträtten är hotad. Vi ska också synliggöra för de svenska väljarna hur trafficking skördar nya offer varje dag och att EU:s medlemsländer måste intensifiera samarbetet för att komma åt denna organiserade brottslighet. I valrörelsen ska vi Centerkvinnor lyfta jämställdhetsfrågorna högt på den europeiska agendan, säger Karin Östring Bergman, ordförande för Göteborgs Centerkvinnoavdelning och #19 på Centerpartiets lista inför Europaparlamentsvalet.

styrelse2019
Styrelsen för Centerkvinnorna i Göteborg 2019: Ledamot Wilhelmina Horn, ledamot Mozhgan Jalali, ordförande Karin Östring Bergman, vice ordförande Emina Music och ledamot Lina M. Eriksson. På bilden saknas Elise-Marianne Åberg som valdes till ersättare.