Göteborg, Val 2018

En jämställd, nära vård

Många upplever att vi har en vård i världsklass, medan andra, inte minst kvinnor, står och trampar i växande vårdköer.

Vi kommer aldrig att acceptera en nedrustning av vår förlossningsvård! Men Sverige är ett av de OECD-länder med högst procent av så kallade sfinkterskador, det vill säga sprickor mellan slidan och ändtarmsöppningen. Detta tros bland annat bero på allt fler påskyndade förlossningar. Stressen på förlossningsavdelningarna runt om i landet bidrar bokstavligen till att kvinnor slits itu.

Så även om Sverige har kommit långt gällande den reproduktiva hälsan finns det mer att göra. Det krävs inte bara ökade resurser utan också en förbättrad organisation och fler valmöjligheter. Vi vill se fler vårdformer inom förlossningsvården och ett införande av metoden ”Min barnmorska”. Metoden innebär ett arbetssätt där den gravida kvinnan får möjlighet att träffa och följas av en och samma barnmorska, från tidig graviditet till förlossning och eftervård. En metod väl beprövad internationellt och efterfrågad av experterna – barnmorskorna.

Idag finns dessutom alldeles för stora variationer mellan landets olika landsting gällande den vård som kvinnor har rätt till i samband med en förlossning. I vissa delar av landet erbjuds kvinnan endast att stanna sex timmar efter förlossningen, medan hon i andra landsting har möjlighet att stanna upp till tre dygn. Det är oacceptabelt att kvinnans rätt till En jämställd, nära vård eftervård och uppföljning beror på i vilket landsting hon föder barn. Vi vill ha nationella riktlinjer som sätter en miniminivå för vad förlossningsvården ska erbjuda. Ingen nyförlöst kvinna ska tvingas lämna sjukhuset inom 24 timmar – om hon inte själv önskar.

Det är lite mycket nu. En av vår tids största folksjukdomar är psykisk ohälsa. Sedan 2011 är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland kvinnor. Risken att bli sjukskriven för psykisk ohälsa är 28 procent högre för kvinnor än för män och forskning har visat att ju längre en person går med symptom, desto längre tid tar det att återhämta sig och bli frisk. Det här är ett problem med många olika orsaker, inte minst dubbelarbete med ansvar för hem, barn och sjuka föräldrar.

Vi måste förebygga psykisk ohälsa, bland annat med hälsosamtal med kurator för alla i grundskola och gymnasium, mer friskvård inom offentlig sektor och morötter istället för piskor för ett mer jämställt föräldraskap. För de som är sjuka eller närmar sig den ökända väggen, ska vi satsa på tidigare insatser och snabbare hjälp, utan krav på remiss för det första mötet med vården.

eminamusic.jpg

Emina Music, vice ordförande för Centerkvinnorna i Göteborg och toppkandidat till Västra Götalands regionfullmäktige samt #12 kommunlistan och #10 riksdagslistan