Gästinlägg, Val 2018

Gästinlägg av Aida Karimli, regionkandidat

Hej syster!

Jag är Aida Karimli och jag är regionkandidat för Centerpartiet för Västra Götalands läns västra valkrets.

Mitt politiska engagemang har formats av min bakgrund och min historia. Ursprungligen kommer jag från staden Tabriz i Iran, där jag föddes 1984. Det var en mycket turbulent tid som präglades av krig, Islamisk revolution och stark politisk oro. Mina föräldrar var politiker och drevs på grund av sin politiska hållning på flykt. Efter att under två års tid ha flyttat mellan 14 städer i Iran blev situation alltför riskabel och mina föräldrar beslutade att lämna landet. Jag var då knappt 3 år gammal. Vår flykt fortsatte till Sovjetunionen och när jag var 6 år kom vi slutligen till Sverige. Där kunde vi pusta ut och stanna. Där kunde vi leva oavsett politisk hållning. Flykten var över.

Även om jag var väldigt ung, så minns jag fortfarande den svenska flyktingförläggningen i Kolmården och känslan av att vara en främling bland främlingar. Mina föräldrar är båda högt utbildade. Men, som så många andra invandrare i Sverige, var de tvungna att starta företag för att få en möjlighet till egen försörjning. Under min uppväxt har jag tagit del av många av de fantastiska möjligheter som erbjuds i Sverige. Såsom sjukvård och utbildning. Samtidigt har jag också sett hur mina föräldrar arbetat i genomsnitt 14 timmar om dagen för att få sin verksamhet att gå runt. Likt så många andra företagsamma människor i vårt land, har mina föräldrar genom egen drivkraft bidragit till vår gemensamma skattebas och välfärd. För det är jag både tacksam och stolt.

Idag arbetar jag som näringslivsutvecklare på Ale kommun. Jag är högutbildad inom freds- och konfliktvetenskap och har erfarenhet av att driva ett eget företag inom handel. En resa som stundtals varit mycket givande och lärorik, men som även gett insikt i hur tufft det är att driva sin egen verksamhet. Svårigheterna har varit många. Men det absolut bästa i mitt liv just nu är ändå att jag är mamma till tre fantastiska flickor. Jag vet att Sverige, till skillnad från många andra länder, är ett mycket bra land att växa upp i som kvinna. Här finns goda förutsättningar för utbildning, karriär och kvinnors företagande. Det finns relativt sett en stor tolerans för att vi människor är olika, men att vi trots våra olikheter kan mötas i ett demokratiskt samtal. Men även om min uppväxt varit trygg och min karriär lyckad, så blir jag idag allt oftare påmind om varför jag och min familj kom till Sverige. Jag ser idag med fasa på hur en alltmer främlings- och kvinnofientlig syn, från vissa håll, genomsyrar den politiska debatten. Utvecklingen i det svenska politiska samtalet oroar mig djupt. Som barn till politiska flyktingar, invandrare, kvinna och förälder är jag mycket bekymrad över vilket samhällsklimat mina döttrar kommer att växa upp i. Därför engagerar jag mig nu politiskt. Min bakgrund och resa som förälder har gett mig nya politiska prioriteringar men även ny frustration över samhällsutvecklingen.

Jag vill att mina barn ska växa upp i ett samhälle där vi alla har samma rättigheter, där ingen känner sig utanför. Att ständigt behöva försvara sig och sin identitet som barn skapar en ond spiral. Jag kom till Sverige som mycket liten, jag må vara invandrare även om jag inte känner till något annat samhälle än det svenska, men mina barn är INTE invandrare! De är födda i Sverige. Som politiker i Centerpartiet kommer jag att arbeta för att alla barn i vårt land, aldrig ska behöva reflektera över vilket samhälle de tillhör eller huruvida de är svenskar eller ej. Jag vill se ett sammanhållet Sverige som står stadigt på en grund av öppenhet och tolerans. Ett Sverige där alla får vara med och bidra med sina unika kompetenser, drivkrafter och drömmar, till vår gemensamma välfärd. Medmänsklighet för Sverige Framåt!

Aida Karimli

Regionkandidat för Centerpartiet för Västra Götalands läns västra valkrets.

Aida stol