Göteborg, Val 2018

Jämställdhet för Göteborg framåt!

Den 9 september är det val. Ett val som vi befarar kan
påverka kvinnors rättigheter negativt. Se då till att rösta
för ett mer jämställt Göteborg, Västra Götaland och
Sverige. Och kryssa en kraft för jämställdhet!

Hjälp oss gärna att sprida vår folder.

CKfolder1-4