Göteborg, Val 2018

Tjejer äger – rätten till sin egen kropp

Höstens #metoo-rörelse synliggjorde en tystnadskultur. Där många blundade, ryckte på axlarna och såg förövare förflyttades snett uppåt i organisationshierarkin istället för att sparkas. Där brottsoffer sa upp sig istället för att anmäla brott. Kraften i #metoo-rörelsen flyttade äntligen skulden från brottsoffer till förövare.

För Centerpartiet är det viktigt att alla känner sig trygga på jobbet. Göteborg stad måste som stor arbetsgivare vara en föregångare och göra en grundlig och skyndsam utredning vid trakasserier. Centerkvinnorna anser att det måste vid behov gå att avskeda en person som trakasserat på arbetsplatsen.

Tryggare miljöer i stadsplaneringen – Bättre upplysta gångvägar, trygga bussfärder, snabbare klottersanering skapar tryggare miljöer. Ett rikare uteliv skapar rörelse, fler aktiva ögon och mer trygghet i hela Göteborg. Öppna restauranger till klockan fem minskar antalet svartklubbar och våldet i staden. Det behövs även mer utbildning mot överservering, arbete mot svarttaxi och mer kollektivtrafik nattetid.

Arbete mot våld i hemmet – Program som Huskurage ska införas i de kommunala bostadsbolagen för att minska misshandel och våld i hemmen. Det innebär att grannar ges verktyg att agera för att förhindra våld i nära relationer. Genom att sprida kunskap kan fler få en möjlighet att visa omtanke och omsorg vid misstanke om att någon riskerar att fara illa. Göteborg bör införa Huskurage i alla allmännyttiga bostäder och ge alla bostadsrättsföreningar som vill möjlighet att få ta del av kunskapen.

Kvalitetssäkringen av Göteborgs skolor ska bli bättre och skolor med långvariga problem ska kunna läggas ner eller startas om. Evidensbaserat mobbningsarbete ska införas för att säkra att antimobbningsarbete genomförs på ett kvalitetssäkrat och verkningsfullt sätt. Motverkande av mobbning måste utgå från barn- och ungas verklighet och det behövs utökad kunskap om mobbning på sociala medier. Centerkvinnorna anser att skolor som underlåter att agera mot sexuella trakasserier ska kunna bötfällas eller stängas. Centerkvinnorna anser att skolan ska vara en porrfri zon.

Skolan har en nyckelroll i att hjälpa framförallt unga flickor, men också pojkar, som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck. Vi vill införa ett sekretariat mot hedersförtryck som ska ligga direkt under kommunstyrelsen. Vi vill att större skolor anställer samordnare, som styrs av sekretariatet, vars uppgift är att identifiera och hjälpa barn som blir utsatta för hedersförtryck (och därmed kunna avlasta kuratorerna). Samordnaren ska ha befogenhet att agera när fall upptäcks, och snabbt kunna kontakta Socialtjänsten. Dessutom kan de erbjuda utbildning för lärare och skolpersonal i hedersförtryck.

Det är orimligt att kvinnojourerna, som utför ett livsviktigt arbete, ska behöva slåss för ekonomisk överlevnad. Vi anser att det är det offentligas skyldighet att trygga finansieringen av kvinnojourer, men att arbetet fortsatt ska bedrivas av jourerna då de besitter en unik erfarenhet och erbjuder låga trösklar för kvinnor i utsatthet. Därför vill Centerkvinnorna se en långsiktig ekonomisk trygghet för stadens kvinnojourer.

Emmyly Bönfors, Centerkvinna och toppkandidat till Göteborgs kommunfullmäktige samt #7 regionlistan och #9 riksdagslistan