Gästinlägg, Val 2018

Gästinlägg av Jessika Loftbring, regionkandidat

Hej syster!

Jag är Jessika Loftbring och jag kandiderar till Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige i Ale respektive Västra Götalandsregionen.

Från början så kommer jag från landsbygden utanför Uddevalla, men bor numera i Ale. Eftersom jag kommer från landet så har mina grundvärderingar som Centerpartist till stor del formats av den fantastiska entreprenörsanda och drivkraft som finns hos människor på landsbygden. Men idag så bottnar mitt politiska engagemang i att jag är liberal och feminist. Det innebär att jag ser utmaningar i det samhälle vi lever i som sammanfaller med könsstrukturer som ej är jämställda. Att vara liberal feminist handlar om att vilja förändra samhället så att alla oavsett könsidentitet ska ha lika möjlighet till ekonomisk, strukturell och sexuell frihet. I praktiken handlar det om att använda politiska styrmedel som strävar mot ett jämställt samhälle byggt på mångfald och frihet, vilket är basen i Centerpartiets värdegrund.

Att det ej råder jämställda förutsättningar för karriär och lika lönesättning för samma arbete är ett faktum som de flesta i Sverige är väl medvetna om. Vi har forskning och statistik i mängder som belyser problemet. Visst, Sverige är i mångt och mycket ett land där det generellt sett, och jämförelsevis de flesta andra länder, råder en högre grad av jämställdhet. Detta är ju givetvis fantastiskt och beror på många starka kvinnors aktiva arbete och politiska engagemang över tidigare generationer. Likväl hotas idag just vår höga nivå av jämställdhet från visst politiskt håll. Som utbildad socionom, och med erfarenhet från arbete som socialsekreterare i Västra Hisingen och Biskopsgården i Göteborg, har jag med egna ögon bevittnat normer som måste brytas. Exempelvis så får män mer stöd än kvinnor i att komma ut i arbete. Därtill vet vi från både forskning och undersökningar att kvinnor pacificeras i hemmet via barnbidrag, flerbarnstillägg och föräldrapenning. Att vi tilltalar män och kvinnor olika, att vi har olika förväntningar på deras förmågor. Det är just detta som måste brytas. Vi måste framåt mot ett mer jämställt Sverige. Inte bakåt!

Idag är jag mamma åt tre pojkar, vilket gjort mig än mer övertygad om vikten av att lära mina barn hur de kan förstå sin omvärld utifrån ett liberalt och feministiskt perspektiv. Att uppfostra tre sunda individer som själva kan reflektera över sina privilegier i förhållande till andra människor och som vill vara en del i att göra upp med gamla, sunkiga och förtryckande normer. Det är idag mitt största uppdrag som mamma. Som politiker vill jag vara en del av lösningen. Dels genom att våga ifrågasätta existerande maktstrukturer kopplade till könsidentitet inom politikens ALLA områden, och dels genom att, på ett representativt sätt, föra fram konkreta förslag på lösningar.

Jag vill vara med och förändra. Jag nöjer mig inte med att stilla sitta tyst vid sidan av. Oavsett vad vissa må tycka och tänka om det så är jag som kvinna, dotter, mamma, och högutbildad redo att ta plats! Jag har erfarenheter och kompetens, och nu är det min tur att bidra till ett mer jämställt Sverige. Därför ger jag mig nu in i politiken. Jämställdhet för Sverige framåt!

Jessika Loftbring

Kandidat för Centerpartiet till Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige i Ale respektive Västra Götalandsregionen.

Jessika Grön