Göteborg, Val 2018

Jämställdhet för Göteborg framåt!

Det går bra för jämställdheten. Men inte för alla kvinnor. Det stora flertalet drabbas av ojämställdhet, i någon form, varje dag.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men trakasserierna och övergrepp är ändå vardag för kvinnor inom i stort sett alla branscher, liksom i skolan. Hedersbrott och sexuellt våld mot kvinnor utreds i mindre utsträckning och straffas lägre än våld mot män. Kvinnor har fortfarande lägre lön än män, även om de utför exakt samma arbete.

Centerkvinnorna är en kraft för jämställdhet och har arbetat för lika rättigheter sedan 1932. Där andra ser motsättningar mellan kvinnor och män, ser vi möjligheter. För oss är feminism i grund och botten en frihetsfråga. Den 9 september är det val. Ett val som vi befarar kan påverka kvinnors rättigheter negativt. Se till att rösta för ett mer jämställt Sverige, Västra Götaland och Göteborg samt kryssa en kraft för jämställdhet!

Karin Östring Bergman, ordförande för Centerkvinnorna i Göteborg och kandidat till både Riksdagen (plats 5), regionfullmäktige (10) och kommunfullmäktige (11)