Litteratur

Boktips: Förortens grupp 8

forortens-grupp-8-2000-talets-kvinnokamp
Titel: Förortens grupp 8 – 2000-talets kvinnokamp
Författare: Helene Bergman
Utgiven: 2017
Beijbom Books

Det är ingen som vet hur många som lever under hedersrelaterat förtryck i Sverige idag. En uppskattning är att det kan röra sig om 240 000 personer. Det kan alltså finnas upp till en kvarts miljon människor i vår omedelbara närhet som inte får ta del av de friheter och rättigheter som övriga svenskar ser som mer eller mindre självklara.

Helene Bergman är journalist och författare och har sedan 70-talet kämpat för kvinnors rättigheter. I boken Förortens grupp 8 möter hon åtta kvinnor som har det gemensamt att de kämpar mot hederskulturen och det våld och förtryck den bär med sig.

Nyamko Sabuni, Sara Mohammad, Hanna Gabdan, Zeliha Dagli, Gulan Avci, Soheila Fors, Amineh Kakabaveh och Mariam Afrasiabpour. Namn vi känner igen från opinionsbildning och debatt sedan år tillbaks. Alla dessa kvinnor delar erfarenheten att ha blivit svikna av det politiska etablissemanget. Den politiska idén om kulturell identitet tillsammans med en rädsla för att kallas rasist och islamofob har gjort att hedersförtrycket relativiserats. Sverige har under många år gjort sig skyldig till underlåtenhet att fatta politiska beslut för att stävja hederskulturen. Nu verkar trenden ha vänt, och allt fler med politisk makt ser nödvändigheten i att ta krafttag mot det förtryck som alltför många kvinnor, flickor, pojkar och barn lever under. Det kan vi tacka dessa kvinnor för.

Det är starka berättelser vi får ta del av i den här boken. Trots det korta formatet lyckas Bergman fånga glöden i de enskilda kvinnornas kamp, och får oss att se verkligheten utifrån deras perspektiv. Och det är mycket störande läsning. Sveriges kollektiva handlingsförlamning inför en kultur som grundar sig på kvinnans underordning och ofrihet, blottläggs på ett föga smickrande sätt.

Boken manar också till handling. För det första är det vårt jobb som politiskt kvinnoförbund att påverka moderpartiet och rikspolitiken i en riktning som
garanterar samma fri- och rättigheter för alla kvinnor som lever i Sverige. Oavsett ursprung. Centerkvinnorna har haft problematiken på agendan under åren, men nu är tiden kommen att lägga i en högre växel. 2017 bildades Bred Feministisk Plattform, där Centerkvinnorna är en av 12 kvinnoorganisationer som gått samman i arbetet med att stoppa kvinnofientligt våld och trakasserier.

På lokal nivå handlar det om att ta ställning i kontroversiella frågor. Könsseparata badtider på kommunala badhus, könssegregering i friskolor, religiöst påbjuden klädsel för barn i skolan och föreningsbidrag orsakar med jämna mellanrum het debatt. Det är viktigt att låta kvinnors egna erfarenheter i dessa frågor guida politiker till förslag och beslut som stärker kvinnors individuella frihet och jämlikhet istället för motsatsen.

Flera av kvinnorna i boken står under beskydd av SÄPO. Två har skyddad identitet. Samtliga lever, eller har levt, under hot om våld och dödshot. Det är till en stor kostnad dessa kvinnor har fört sin kamp, och det ger en klar bild av hur massivt motståndet är mot kvinnors frigörelse.

Förutom att arbeta politiskt kan vi som enskilda individer stödja arbetet mot hedersrelaterat förtryck genom att gå med i någon av organisationerna som arbetar med saken. Vi måste också låta oss inspireras av de modiga kvinnor som aldrig gett upp kampen om förändring, och inte backa när det blir hett om öronen.