Allmänt

Är du preppad, syster?

Göteborgs stad har de senaste åren drivit den återkommande informationskampanjen 72 timmar. Det är alltså den tid du som medborgare förväntas klara dig själv vid en kortare kris. Försvarsberedningen föreslår nu att utöka medborgarnas egenansvar till en vecka. De flesta har resurser i hemmet att klara hushållet i tre dygn, efter det blir det problematiskt om man inte har varit förutseende och byggt upp ett förråd av förnödenheter.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har samtidigt fått i uppdrag av regeringen att ta fram en broschyr, Om krisen eller kriget kommer, som skall skickas ut till landets samtliga hushåll. Ett informationsförfarande som upphörde efter kalla kriget, men som nu åter anses nödvändigt på grund av en alltmer oförutsägbar omvärld.

Hur ska man då förhålla sig till de här företeelserna. Hur orolig behöver man bli och hur mycket tid och pengar är det rimligt att lägga på att förbereda sig för en kris som förhoppningsvis inte kommer att ske?

Centerkvinnor runt om i landet har i generationer ägnat sig åt det som nuförtiden kallas prepping. Det vill säga att ha ett lager med förnödenheter för att klara snöstormar, elavbrott och andra mindre kriser. Att hålla lager med vatten, mat och bränsle är ofta en självklarhet om man bor i ett hus på landsbygden. Där har man kanske också en vedspis och ett rent vattendrag i sin omedelbara närhet. Men hur preppar man egentligen för ett hushåll i en lägenhet i en större stad? Hur gör man om avloppssystemet slutar fungera, eller om hela byggnaden blir utkyld?

Det kan också vara svårt att komma igång med krisförberedelser mitt i vardagen. Hur ska det hinnas med mellan hämtning på dagis, gymmet, matlagning och tusen andra saker? Ännu en sak att lägga till listan på allt som borde göras och som tynger ens samvete.

Det är här vi som Sveriges största kvinnoförbund kan hjälpas åt. Peppa varandra att preppa. Med tillgång till ett av Sveriges största kvinnliga nätverk har vi möjlighet att dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap.

Prata med vänner och fråga hur de tänker och gör. Tipsa varandra om ni hittar extrapris på konserver med lång hållbarhet, håll utkik efter ”bra-att-ha-grejer” på loppisrundan, diskutera i sociala medier. Det viktiga är inte att göra allt perfekt ifrån början, utan att börja överhuvudtaget. Sedan handlar förberedelse inte bara om att införskaffa massa mat och prylar, det handlar lika mycket om att tänka på ett konstruktivt sätt kring eventuella kriser. Att ha små tankeövningar på tänkbara scenarion.

Jag rekommenderar att klicka in på länkarna här nedanför. Där hittar du checklistor på vad du behöver ha i ditt hem och annan värdefull information. Ta dig tid att läsa igenom och börja fundera på hur du vill lägga upp din egen krisberedskap.

Göteborgs Stad, krisinformation
MSB, om krisberedskap
Civilförsvarsförbundet Göteborg, 72 timmar
DinSäkerhet.se, din krisberedskap