Litteratur

Boktips: Förtrycket av kvinnorna

fortrycket-av-kvinnorna-kvinnornas-befrielse
Titel: Förtrycket av kvinnorna
Författare: Harriet Taylor Mill, John Stuart Mill
Först utgiven: 1869
Bokförlaget Nya Doxa

Idag, internationella kvinnodagen, är en bra dag att uppmärksamma Harriet Taylor Mill, brittisk filosof och kvinnorättskämpe, tillika John Stuart Mills sammarbetspartner och livskamrat. Tillsammans skrev de essän Förtrycket av kvinnorna. Boken gavs ut 1869 och fungerade som inspiration till suffragetter runtom i Europa och världen.

Paret Mill var tidigt aktiva förespråkare för kvinnors juridiska, politiska och äktenskapliga rättigheter. I den här boken sammanfattas argumenten för kvinnans totala jämställdhet med mannen på ett helt briljant sätt. För Centerkvinnorna som liberal politisk kvinnoorganisation är detta en guldgruva att ösa ur. Visst känns det lite tråkigt att Harriet Taylor Mill oftast omnämns tillsammans med sin make, men så var nu ordningen i 1800-talets England. Hon står inte desto mindre för en stor del av tankegodset bakom John Stuart Mills livsgärning. Och även om det är en del prat om storleken på hjärnor och att kvinnor inte borde lönearbeta när de har barn, så är det bara att lyfta på hatten för makarna Mills etthundrafemtio år gamla genusanalys.

Texten är genomsyrad av värden som utgör grunden för liberalismen, de värden vi argumenterar för i vårt dagliga politiska engagemang. Vi förvaltar arvet efter Harriet Taylor Mill, och en av våra viktigaste politiska uppgifter är att arbeta för att alla kvinnor som lever i Sverige ska få ta del av de friheter och rättigheter som hon och hennes efterföljande har kämpat för att ge oss.

Den absolut viktigaste uppgiften är att se till att vi inte förlorar dem.