Orange Day

Sätt stopp för mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Det är utbrett och börjar tidigt. Var tredje vecka dödas en kvinna av sin man i Sverige. Vad krävs för att vi ska ta mäns våld mot kvinnor på allvar? Det skriver förbundsordförande Sofia Jarl, Centerkvinnorna.

Den 25 november är det Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot flickor och kvinnor. Det finns all anledning att uppmärksamma dagen, även i år. I Sverige utsätts 9 000 kvinnor årligen för våld i en nära relation. Hittills i år har var femte polisanmäld misshandel skett i en nära relation. Åtta av tio av anmälarna var kvinnor, enligt Brottförebyggande rådet, Brå. Våldet är dessutom vanligare bland 16–24 åringar.

I våras signalerade tjej- och kvinnojourer i Sverige om ett ökat tryck när barn och kvinnor var isolerade med förövarna. När isoleringen bryts väntas fler kvinnor söka hjälp. Nu uppger UN Women att våldet mot kvinnor har ökat med 30 procent i världen under pandemin.

Centerkvinnorna var pådrivande på 1990-talet för att få Kvinnofridslagen på plats, nu behöver vi ta ytterligare steg för att stoppa våldet mot kvinnor. Att en kvinna dödas var tredje vecka handlar egentligen om att en man dödar en kvinna var tredje vecka. Vi behöver byta perspektiv och rikta fokus mot förövarens föreställning till kvinnor. Vid en majoritet av misshandelsfallen i hemmet är syftet att uppnå eller vidmakthålla dominans över kvinnan, tysta henne, skrämma henne och ha kontroll över relationen. När män misshandlar, våldtar, mördar eller på annat sätt begår ett brott mot en kvinna, för att hon är just kvinna, är det viktigt att motivet till brottet belyses. Därför vill Centerkvinnorna att kön läggs till som grund för hatbrott.

Det sexualiserade våldet är även det en del av mäns våld mot kvinnor. Att alltför få döms för sexualbrott idag är ett misslyckande. Av 100 anmälda våldtäkter är det endast 5 som har resulterat i en fällande dom de senaste åren, enligt Brå. Centerkvinnorna vill att det i alla polisregioner ska finnas en särskild utredningsgrupp som enbart jobbar med sexualbrott. På så sätt kan rättsväsendet samla sakkunskap och resurser, vilket skulle leda till högre rättssäkerhet och fler fällande domar. Fler behöver även topsas i samband med brott, oavsett straffskala. Det skulle leda till att fler våldtäktsmän upptäcks, likt det fall där en man nu döms för våldtäkt på Bråvallafestivalen för sju år sedan.

Vi vet att falska föreställningar om hur ett brottsoffer ska vara, reagera och agera får allvarliga konsekvenser i den dömande verksamheten. Centerkvinnorna vill därför att domare och nämndemän ska genomgå sexualbrottsutbildning för att få döma i sexualbrottsmål. Vi vill också verka för att en särskild fackdomstol för sexualbrott införs, en sexualbrottsdomstol.

Det återstår mycket arbete för att förändra de strukturer och attityder som möjliggör mäns våld mot kvinnor. Samhället måste markera tydligare mot normaliseringen av våld. Mäns våld mot kvinnor kan inte ses på något annat sätt än som just strukturell diskriminering av kvinnor.

Var tredje vecka dödar en man en kvinna i Sverige. Hur många fler kvinnor ska behöva mista sitt liv innan vi tillsätter en kriskommission och en gång för alla sätter stopp för mäns våld mot kvinnor?

Sofia Jarl
Förbundsordförande Centerkvinnorna