Dagens profil, Göteborg, Internationella kvinnodagen

Dagens kvinna, Mozhgan Jalali

Centerkvinnorna i Göteborg vill, idag på internationella kvinnodagen den 8 mars 2019, uppmärksamma Mozhgan Jalali som nu skriver på en masteruppsats om abort och samvetsfrihet i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet. I ett debattinlägg skriver Mozhgan som är legitimerad barnmorska, tillsammans med EP-kandidat Karin Östring Bergman och regionpolitiker Emina Music, om att synliggöra att det finns länder i Europa där aborträtten är hotad på grund av samvetsfrihet.

Mozhgan

Dessutom vill Centerkvinnorna i Göteborg rikta ett särskilt stort välkomnande till Mozhgan som ny ledamot i styrelsen. Även om hon är ny i Centerkvinnorna så är hon en riktig veteran i det politiska arbetet för ett liberalt och jämställt samhälle.

Mozhgan har tidigare varit politiskt aktiv inom Moderaterna där hon under fyra år haft representativa uppdrag inom bland annat patientnämnden, arbetsmarknad, vuxenutbildningen och i Askim-Frölunda Högsbo Stadsdelsnämnd. Hon började sin politiska bana genom en politikerskola 2011 i ledning av Fredrik Reinfeldt. Utbildningen riktade sig till människor som aldrig sysslat med politik och med olika bakgrunder. Mozhgan, som alltid gillat Reinfeldt, kände direkt att utbildningen var intressant och att hon ville engagera sig i politiken och demokratin på riktigt. Totalt gick 22 personer utbildningen och Mozhgan har sedan dess varit en aktiv samhällsdebattör och en röst för jämställdhet och integration.

En fråga som intresserar Mozhgan är kvinnors rättighet att bära slöja, vilket hon försvarar. Mozhgan är själv muslim men har valt att inte bära slöja då hon förknippar det med sin egen erfarenhet av kvinnoförtryck under uppväxten i Iran. Ett år efter den Islamska revolutionen infördes lag på att alla kvinnor i Iran skulle bära slöja. Mozhgan blev inte särskilt glad över det och trotsade den nya lagstiftningen i Iran, vilket ledde till att hon som 17-åring blev arresterad av den Iranska regimpolisen. Det slutade med att hon blev dömd, fängslad och fick piskstraff för att hon inte burit slöjan på rätt sätt. – Jag har aldrig känt mig så maktlös som den dagen. Det ironiska var att det var en kvinna som verkställde straffen, berättar Mozhgan.

Genom sitt yrke i arbete med unga i Sverige har Mozhgan senare i livet mött många tjejer som valt att bära slöja. Till en början var Mozhgan väldigt kritiskt mot detta eftersom hon inte kunde förstå varför man i ett fritt land frivilligt kunde göra ett sådant val. I samtal med tjejerna har hon emellertid förstått att väldigt få faktiskt hävdar att de gör valet på grund av att deras familjer tvingar dem till det. Hon har i timmar diskuterat denna fråga med flertalet unga kvinnor och är övertygad om att många gör valet av egen fri vilja. Mozhgan har insett att dessa kvinnor faktiskt är starka och inte förtryckta. De väljer slöjan själva för att de inte vill bli objektifierade. Slöjan blir således ett medel för att inte leva upp till samhällsnormer om att vara vacker, attraktiv och till lags för män och mäns njutning. – Deras kroppar tillhör dem själva och är inte för samhället att objektifiera, säger Mozhgan. Idag är hon stolt över att hon kan stötta dessa kvinnor i deras beslut trots sitt eget avstånd från att bära slöja. Hennes ställningstagande har lett till en del påhopp och hon har bland annat blivit kallad för kvinnohatare, men hon har också fått gehör från människor som beundrar hennes nyfikenhet och förståelse för andras perspektiv. – Okunskap och rädsla ska inte styra debatten om slöjan, istället bör vi försöka förstå andras perspektiv och drivas av att utöka vår kunskap, säger Mozhgan.

Efter riksdagsvalet 2018 har Mozhgan valt att gå över till Centerpartiet då hon upplever att Centerpolitiken bättre representerar hennes starka liberala värderingar. – Det har hänt mycket i svensk politik och jag ville sträva mot något som är en tydlig motvikt till Sverige Demokraterna, säger Mozhgan. – Det kändes som Centerpartiet var ett naturligt val då jag delar partiets syn på många frågor och Centerkvinnornas arbete för ett jämställt samhälle. Inom Moderaterna fick jag inte gehör för dessa frågor och upplevde att jag blev utfrusen på grund av mina starka liberala värderingar.

Ursprungligen kommer Mozhgan från Teheran i Iran och var endast 9 år gammal när den Islamiska revolutionen inträffade. Det var först som 23-åring som hon lämnade landet. Mozhgans liv har präglats av revolution och Iran – Irak kriget. Hennes familj med mamma 85 och pappa 83, samt tre äldre systrar och två bröder bor kvar i Teheran. – Man ska aldrig ta demokratin för given. Jag var med om revolutionen och har bokstavligen sett hur mycket som kan förändras över en natt, berättar Mozhgan.

Hon berättar att hon tidigt bestämde sig för att arbeta med kvinnors hälsa och var färdigutbildad barnmorska redan vid 20 års ålder i Iran. Då hon växte upp med tydligt närvarande orättvisor mot kvinnor så har hon på nära håll i sitt yrke sett mycket av vad kvinnor har fått utstå. Som barnmorska i Iran arbetade Mozhgan på en privat klinik i Teheran. Hon valde en privat klinik eftersom hon inte ville jobba i offentlig verksamhet då den generellt har ett sämre bemötande och lägre kvalité på service riktade mot kvinnor. I den offentliga sektorn följdes även alla offentliga lagar så kvinnor fick exempelvis inte genomgå abort, vilket Mozhgan vände sig emot. Genom sitt eget nätverk, via den privata kliniken där hon arbetade, kunde Mozhgan istället hjälpa abortsökande kvinnor genom att referera dem till läkare och kirurger för hjälp.

När Mozhgan sedan kom till Sverige ansågs hennes utbildning inte likvärdig den svenska så hon läste då en treårig sjuksköterskeutbildning, tog kandidatexamen och jobbade sedan två år som sjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Där fick hon arbeta med både manliga kollegor och patienter, vilket var en ny erfarenhet. Därefter läste Mozhgan till barnmorska på Karolinska Institutet i Stockholm vilket återigen gav henne möjlighet att arbeta inom mödravården. Sedan dess har Mozhgan arbetat både vid ungdomsmottagningar och abortmottagningen i Göteborg men fokuserar nu mest på förebyggande insatser riktade mot ungdomars psykiska och reproduktiva hälsa vid olika gymnasieskolor. I detta arbete har hon också kommit i kontakt med ett 70-tal ensamkommande Afghanska ungdomar. Det pratades mycket om målgruppen i politiken och sociala medier men jag bestämde mig för att själv samtala med dem och lära känna dem som individer och grupp. – Jag kan ju persiska, vilket är mitt modersmål, och det var en stor tillgång i detta sammanhang berättar Mozhgan.

Vi önskar Mozhgan Jalali varmt välkommen till Centerkvinnorna i Göteborg. Nu är vi ett ännu starkare lag i arbetet för kvinnors fri- och rättigheter i Göteborg, Sverige och Världen!

 

Annonser